Tutlanda societo de junuloj ĝojantaj Esperanton - Japana Esperanto-Junularo

Unua renkontiĝo

Japana Esperanto-Junularo(JEJ) estas societo en kiu junuloj ĝuas esperantan vivon. Ni organizas Komunan Seminarion (KS) kaj eldonas organon "La Junuloj". Se vi aliĝas al JEJ, ni sendas al vi organon. Aliĝmaniero estas nur pagi kotizon al suba konto. Se vi ne konprenus bone, sendu al JEJ retmesaĝon. Ni volonte klarigos al vi diversaj aferoj.

JEJ estas fondita en 1992 kaj landa sekcio de TEJO(Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

Kiel membriĝi?

Informu nin pri necesaj informoj: via plena nomo, naskiĝdato (jaro-monato-dato), adreso kaj retadreso per retmesaĝo. Poste ĝiru kotizon.
Krome por tio ke nia komunikado glate iru post via membriĝo, bonvolu informi, kiel vi trovis JEJ, kiel vi lernas kaj utiligas la lingvon,
kion vi deziras al JEJ ktp. Kaj se vi havas konton de Skype kaj Facebook, bonvolu informi nin pri tio.

Ĝiri Kotizon

Japana poŝtoĝira konto
Numero: 00140-8-755070
Nomo: JEJ
Jara kotizo
Regula membro (malpli ol 35-jaraĝa): 1500 enoj
Ĝis mezlernejano: 400 enoj
Novmembriĝinto: 750 enoj (nur en la unua jaro)
Subtenanto (35-jaraĝa kaj pli): 2000 enoj