Tutlanda societo de junuloj ĝojantaj Esperanton - Japana Esperanto-Junularo

La Statuto de JEJ(JEJ の規約)

1. NOMO(名称)

1-1. Nia asocio nomas sin "Japana Esperanto-Junularo (JEJ)" en Esperanto, kaj "日本青年エスペラント連絡会 (Nihon sênen Esperanto Renrakukai)" en la japana.

1-2. Krom esti landa sekcio de TEJO, nia asocio estas sendependa de cxiuj aliaj organizoj, inkluzive de Japana Esperanto-Instituto kiu estas landa asocio de UEA.

2. CELOJ(目的)

2-1. JEJ agadas por: (1) konstante plivigligi kaj plifirmigi junularan Esperanto-movadon en Japanio, reproduktante junajn generaciojn; (2) kunligi junajn esperantistojn en Japanio, spite al geografiaj baroj kaj aliaj malfaciloj; kaj (3) plenumi indan rolon en internacia esperantujo.

3. MEMBRECO(会員)

3-1. JEJ estas malfermita al cxiuj individuloj sendiskriminacie. Unusola necesa kondicxo por membrigxo estas pagi kotizon.

3-2. Cxiu membro apartenas al unu el du kategorioj: REGULA membro kaj SUBTENA membro.

3-2-1. Individuo, kiu estas membro kaj agxas malpli ol 35 jarojn, estas REGULA membro. Pli agxa individua membro estas SUBTENA membro.

3-2-2. Klubo povas membrigxi nur kiel SUBTENA membro, kondicxe ke la estraro aprobu tion.

3-2-3. Regula membro rajtas (1) ricevadi la organon kaj la jarbultenon, (2) partopreni en vocxdono kaj (3) kandidatigxi por estrarano.

3-2-4. Subtena membro rajtas ricevadi la organon kaj lajarbultenon, sed ne havas rajton je vocxdono kaj kandidatigxo.

3-3. Membreco finigxas pro nedauxrigo (nepago de jarkotizo) aux morto.

3-4. JEJ helpas kaj instigas la membrojn komunikigxi kaj kunlabori inter si, rekonante ke tio kongruas al la celoj de JEJ.

4. ESTRARO(役員)

4-1. La estraro elektigxas per vocxdono fare de regulaj membroj.

4-2. La oficperiodo de estrarano komencigxas en la 1-a de aprilo kaj dauxras dum 1 jaro.

4-2-1. Estrarano atinginta la agxlimon de regula membro devas eksigxi.

4-3. La estraro konsistas el la prezidanto(j) kaj aliaj estraranoj, nome kasisto(j), sekretario(j) kaj redaktoro(j).

4-3-1. Kumuli plurajn poziciojn estas evitinde.

4-3-2. Malgraux la cxi-supra artikolo, se iu pozicio estas vaka, tiam portempa kumulo estas rekomendata.

4-3-3. Se iu kandidatigxas mezperiode por plenigi la vakecon, vocxdono devas okazi ne pli malfrue ol 4 monatojn poste, por decidi cxu akcepti lin/sxin kiel estraranon. Lia/Sxia oficperiodo komencigxas tuj post la elektigxo kaj finigxas kune kun tiu de aliaj estraranoj.

4-4. La decido de estraro superas tiun de cxiu alia (membrokunveno, komisiito ktp.), escepte de vocxdono. La estraro devas esti konscia pri sia respondeco.

4-4-1. La decido devas scii kiel decidi kaj esprimi sian unuigitan volon. Por tiu celo interna komunikado inter la estraranoj estas forte instigata.

4-4-2. La estraro devas teni sin malferma al opinioj el iu ajn membro. Gxi devas auxskulti ilin, kvankam gxi ne bezonas obei ilin.

5. KOMISIITOJ(係)

5-1. La estraro rajtas nomumi kaj malnomumi komisiito(j)n.

5-1-1. Komisiito estas individuo, kiu okupigxas pri difinita afero.

5-2. La estraro povas postuli ke iu komisiito aperigu en la organo "La Junuloj" raporton pri sia agado.

5-3. La estraro rajtas establi kaj malestabli komisiono(j)n.

5-3-1. Komisiono estas grupo, kiu plenumas difinitan taskon.

5-4. Cxiu komisiono periode aperigas en la organo "La Junuloj" raporton pri sia agado.

5-5. La decidrajto de la estraro superas tiun de komisiito kaj komisiono.

6. KUNVENO(集会)

6-1. Membrokunveno estas okazo, kie estraranoj rekte auxkultas opiniojn de aktivuloj kaj aliaj cxeestantoj.

6-1-1. Por validigi membrokunvenon, necesas cxeesto de estrarano(j).

6-2. Regula membrokunveno okazas antaux cxiu eldona kunveno de la organo.

6-3. La decidoj de regula membrokunveno aperas en la organo "La Junuloj".

6-3-1. Kvankam la decido de estraro superas tiun de membrokunveno, tamen la estraro ne rajtas malobei la decidon de regula membrokunveno sen suficxa klarigo.

6-4. Neregulaj membrokunvenoj povas okazi en diversaj okazoj, precipe en Japana Kongreso.

7. ORGANO(機関誌)

7-1. Kiel la organo de JEJ en gazeta formo, "La Junuloj" aperas principe trimonate (januaro, aprilo, julio kaj oktobro).

7-2. En la organo devas trovigxi cxiuj gravaj konstantaj informoj de JEJ, interalie la kontakt-adreso, la nomoj de la estrarano kaj minimuma gvido por membrigxo kaj partpreno en la agado.

7-3. La redaktoro(j) respondecas pri la eldonado de la organo, organizante kontribuantojn de artikoloj kaj volontulajn eldonlaborantojn.

8. JARBULTENO(年鑑)

8-1. Jarbulteno, kiu aperas fine de cxiu kalendara jaro, celas funkcii kiel gvidlibreto pri JEJ.

8-2. Nova membro ricevas aktualan jarbultenon okaze de sia membrigxo.

9. VOCXDONO(投票)

9-1. Per posxta vocxdonado regulaj membroj de JEJ (1) elektas aux konfidas /malkonfidas estraranojn; (2) sxangxas la statuton de JEJ; kaj (3) decidas aliajn aferojn, kiujn la estraro opinias gravaj.

9-2. Kiam elektato estas okazigota, klarigo pri kandidatigxo kaj vocxdonado devas aperi en "La Junuloj" suficxe frue kaj gxustatempe.

9-2-1. Kandidadigxo eblas nur skribe.

9-3. La resulton de vocxdono decidas la opinio de pli ol duono de la validaj vocxoj.

10. REVOKO(リコール)

10-1. Estrarano(j) estas revokita(j) tiam, kiam suficxa nombro da regulaj membroj faras skriban postulon de eksigxo. La postulon devas akompani propono de kandidato(j) kiu anstatauxos la revokito(j)n. Sekvas vocxdonado, kiel por kutima elektado.

10-2. La necesa nombro por la revoka postulo estas triono de la validaj vocxoj en la elektado, per kiu oni elektis la koncernan estraranon.

10-3. Cxiu regula membro, inkluzive de la revokita estrarano mem, rajtas farigxi kontrauxkandidato.

11. ALIAJ(その他)

11-1. Cxi tiu statuto ekvalidas kun apero en "La Junuloj" n-ro 29, en januaro 1997.

11-2. Se necese, la estraro rajtas proponi sxangxi la statuton, kun konsento inter cxiuj estraranoj. Tiam okazas vocxdonado.

11-3. La jarkotizon decidas la estraro kaj sciigas per aparta anonco. La anonco mem ne estas parto de la statuto.

11-4. Se JEJ iam eventuale malfondigxos, tiam la antauxpagita jarkotizo estos repagita al la membroj, kaj aliaj posedajxoj estos donacitaj al la organizo, kiu tiam reprezentos japanan esperantujon.

12. ANSTATAUXANTO DE PREZIDANTO(代表代行)

12-1. Kiam estraranoj ne povas plenumi siajn taskojn pro siaj okupitecoj ktp, kaj inter regulaj membroj ne estas tauxgaj personoj kiel estraroj labori, estraranoj cedas siajn auxtoriratojn al anstatauxanto de prezidanto. La anstatauxanton de prezidanto povas libere elekti prezidanto el regulaj kaj subtenaj membroj. Asembleo decidas limtempon de anstatauxanto de prezidanto. Posteno de anstatauxanto de prezidanto estas provizora.Kiam cxiuj estraranoj estas elektita, tiam anstatauxanto de prezidanto eksigxas.

12-2. Anstatauxanto de prezidanto povas malfermi asembleon libere decidante daton, horon kaj lokon. Asembleo estas la plej supera organo de Japana Esperanto-Junularo.

12-3. Asemblean prezidanton elektas partoprenantoj de asembleo. Asemblea prezidanto estas cxefa reprezentanto de Japana Esperanto-Junularo.

ANONCO(告知)

1. La jarkotizo estas: 1500 enoj por REGULA membro kaj 2000 enoj por SUBTENA membro.

2. Rabato: Unuajara jarkotizo por nova REGULA membro estas 750 enoj. Jarkotizo por REGULA membro, kiu estas lernanto de altmezlernejo aux pli fruaj, estas 400 enoj.