Vi ne estas sola.
La Junuloj n-ro 71: Letero el Gemanio